بسم الله الرحمن الرحیم

قوانین و مقررات عضویت در شبکه خدمات رفاهی لاله :

با رعایت قوانین و بر اساس کلیه موازین شرعی و عرفی و قانونی و نیز به موجب مفاد مواد 10 ، 190 و 183 قانون مدنی و نیز دیگر مواد مرتبط با آن که برحسب مصوب مقنن محترم جمهوری اسلامی ایران تنظیم گشته است شبکه خدمات رفاهی لاله به منظور ارائه خدمات و تسهیلات مندرج در متن اطلاعیه های قانونی خویش به استناد به ماده 2 اساسنامه موضوع شرح فعالیت قانونی خود که در سایت روزنامه رسمی کشور به شماره 20569مورخه 1394/06/04 منتشر گردیده (بازدید از تصاویر آگهی های قانونی )
در چارچوب قانون اساسی و بر اساس تراضی طرفین قوانین و مقررات عضویت در مجموعه خدمات رفاهی لاله را به ما ابلاغ مینماید که متعاقب تائید و پذیرفتن قوانین زیر مجاز به عضویت در شبکه خدمات رفاهی لاله بوده و تائید الکترونیکی وبگاه رسمی شبکه لاله معتبر و نافذ بوده که قبل از دریافت اعتبار اولیه به تائید جنابعالی رسیده است :

1- متقاضی عضویت در شبکه خدمات رفاهی لاله دارای سن حداقل 18 سال تمام باشد.
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را دارا باشد.
3- متقاضی عضویت در شبکه خدمات رفاهی لاله دارای مجازات قانونی و قضایی نسبت به دریافت خدمات اجتماعی ،دریافت تسهیلات مالی و ریالی و شهروندی نباشد.
4- احراز هویت واقعی افراد و مشخصات فردی و هویتی متقاضی استعلام و پس از احراز هویت قادر به عضویت میباشد.
5- متقاضی شخص حقیقی بوده و دارای نشانی (حداقل آدرس پستی جهت ارسال مدارک) باشد.
6- متقاضی دارای سوابق سوء پیشینه کیفری در جرائم (غصب عناوین و یا جعل و کلاه برداری نباشد)


 اینجانب در صحت و سلامت کامل بدون جبر و اکراه و  اقرار به این مهم که شبکه خدمات رفاهی لاله با احراز جایگاه قانونی خویش به عنوان شرکت خدمات دهنده وفق قوانین حاضرکشور و بدون تظاهر به مقام و منصب و انساب و اوصاف با اطلاع و اقرار اینجانب از جایگاه رسمی و قانونی شرکت مذکور تعهد مینمایم ، صرفاً به جهت تامین نیازهای اعلامی خود که در بخشهای نیاز سنجی و فرم های وبگاه رسمی شرکت اعلام مینمایم اقدام به عضویت نموده و در راستای دریافت خدمات و کالاهای مورد نظر خود به محض اطلاع شرکت اقدام نمایم ، از آنجایی که ارتباط خدمات رفاهی لاله با اینجنانب از طریق پیامک های تلفن همراه بوده ضمن اقرار به اعلام شماره صحیح تعهد مینمایم پیامک خود را از دریافت اطلاعیه ها مسدود ننموده و شخصاً به شرکت اجازه ارسال پیامک (بدون هزینه و رایگان) را اعلام نموده ام.
در صورت عضویت در شبکه خدمات رفاهی لاله تنها 24 ساعت پس از واریز وجه اعتبار اولیه،  امکان انصراف و اعلام آن از طریق ارسال پیامک کلمه ( انصراف) به سامانه پیامکی که در ابتدای ثبت نام به اینجانب پیامک خوش آمدگویی ارسال نموده است داشته ام و در صورت انصراف شرکت مخیر است هزینه ارتباط و اطلاع رسانی ، هزینه تشکیل پرونده و سامانه الکترونیکی خود را کسر و مابقی را به حساب اعلامی اینجانب مسترد نماید در صورت گذشت فرصت اطلاع نسبت به صدور کارت شناسایی و  عضویت نام برده اقدام شده و هزینه حق عضویت با توجه به هزینه های صدور ، ارسال ، اطلاع رسانی که جمعاً به میزان دریافت شده از نامبرده میباشد اقدام میگردد و غیرقابل استرداد بوده و تنها عضو میتواند از یک یا تمام خدماتی که واجد شرایط دریافت آن میباشد بهره برداری نماید .
اینجانب به وسیله پرداخت حق عضویت تنها بخشی از مقدمات ثبت نام را ایجاد نموده که متعهد میباشم با ارائه اطلاعات صحیح و منطبق با مدارک سجلی و هویتی خود و شماره تماسهای اصلی خود نسبت به عضویت کامل خود و تائیدکارشناسان  شرکت اقدام نمایم و بر اساس اطلاعیه های مندرج در وبگاه و آگهی های منتشره حق عضویت پرداخت شده را به میزان مشخص شده تنها از طریق همین وبگاه رسمی و با تطبیق دقیق  نام مندرج در درگاه بانکی متصل شده و تنها از طریق همین سامانه اقدام نمایم ، و اینجانب متعهد به رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بوده و نسبت به ارائه اطلاعات شخصی و هویتی خود به هر شخص تماس گیرنده و معرفی شونده بدون اعلام قبلی شرکت خود داری نموده و از پرداخت هزینه به هر میزان و هرمبلغ به سایرین اعم از حقیقی و حقوقی جدا خود داری نموده و در صورت مشاهده چنین موضوعی مراتب را به شرکت اطلاع خواهم داد.

    چنانچه کارت شناسایی و بانکی مذکور مفقود ویا سرقت گردد ضروری است در اسرع وقت موضوع به  حراست شرکت اعلام شود و سریعاً برای ابطال آن به نزدیک ترین شعبه بانک مراجعه گردد.
    برای صدور کارت المثنی هزینه آن دریافت خواهد شد .

    هرگونه عکس برداری و جعل کارت شناسایی و بانکی لاله کارت منع قانونی داشته و متخلف تحت  پیگرد قضایی قرارخواهد گرفت .   

    سو استفاده از کارت خرید برای ضمانت فرد یا افراد در مراجع مختلف  خرید کالابه صورت امانی ونسیه پیگرد قانونی دارد.
    با توجه به بانکی بودن کارت خرید و بهره برداری غیر قانونی از کارت پیگرد قانونی دارد.

اینجانب با مطالعه دقیق ملاحضات با اطلاع و اقرار فهم دقیق مطالب فوق الذکر مراتب را با * تائید مینمایم .